تلفن تماس: 56574265-021
 
شرکت الکتروسان پرتو نیوساد در زمینه طراحی و تولید انواع تابلوهای برق فشار ضعیف، متوسط و کنترلی و اتوماسیون صنعتی با ایجاد  تفکر فرآیندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قراردادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتمادمشتریان، خود را متعهد به اصول زیر می داند:  
  1. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
  2. تلاش در جهت افزایش رضایت کارفرما
  3. توسعه منابع انسانی از طریق به کارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثر بخش به خصوص در حوزه های اجرایی
  4. گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  5. رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  6. بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر
  7. فراهم کردن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان
به منظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد ISO9001:2015 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خودرا نسبت به بهبود مستمر و اثربخشی این سیستم متعهد می داند. همچنین مرکز در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند .
مدیرعامل شرکت با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارد ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند.
به منظور پیشبرد سیستم مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است. 
electrosun-pn.com