تلفن تماس: 56574265-021
منشور اخلاقی
(( شرکت الکتروسان پرتونیوساد))
ما آینده میهن خویش را به استحکام فولاد می سازیم
 
ما اعضای خانواده شرکت الکتروسان هم پیمان و هم سو می شویم تا با پاس داشتن ارزش های انسانی، اخلاقی و حرفه ای موجب پیشرفت کار و تولید خویش شویم.
- خود را متعهد به فرامین الهی می دانیم و با پندارنیک، گفتار نیک و اخلاق نیک به پیش می رویم.
- هدف اصلی ما جلب رضایت خداوند متعال با ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات به مشتری است.
- تولید انبوه با کیفیت، استاندارد و در خور کشورمان ایران را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
- رعایت قانون و مقررات و اهتمام به تسهیل انجام کارها، ساده سازی و بهبود روش ها.
- ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی در راستای تحقق منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
- مشارکت و مسئولیت پذیری در امور و به کار گیری حداکثر توان خویش در راستای تحقق اهداف،
 
سیاست و رویکردهای سازمان .
- رعایت نظم و ترتیب، وقت شناسی و حضور به موقع با ظاهر آراسته.
- گشاده رویی، خلق نیکو، اطلاع رسانی دقیق، جامع و شفاف در تعامل با ارباب رجوع.
- نظارت صحیح بر امور، ارج نهادن به کرامت انسانی ارباب رجوع.
- ارائه خدمات مطلوب با خوش رویی و بردباری و وفای به عهد.
- تجهیز به دانش، بینش و مهارت های مورد نیاز در خدمت رسانی.
- رعایت عدالت، انصاف، وجدان کار، تعهد به امانت داری، رازداری و انتقاد پذیری.
- ارتقاء کیفی و اثربخش ساختن فعالیت ها با توجه بهرویکرد مشتری مداری.
- حفظ و به روز رسانی و مدیریت دانش و تجربه سازمانی و به اشتراک گذاشتن آن.
- افزایش سطح مشارکت جمعی، خلاقیت، دقت، کیفیت سرعت در انجام خدمات.
- نگهداری مطلوب از سیستم ها و ابزار و وسایل .

 
electrosun-pn.com