تلفن تماس: 56574265-021
پروژه های نفت و گاز

پروژه های نفت و گاز

پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی:
- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
- شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
-شرکت ملی نفتخیز جنوب
- شرکت پترو پارس
- شرکت پترو انرژی
- شرکت پترو داده تامین کالوج
- شرکت کالای نفت تهران
-شرکت نفت فلات قاره
- شرکت ملیز حفاری ایران
 

electrosun-pn.com